Международна награда "Снежана Янева"

There is no translation available.

На 11 май, духовен празник на българите и Ден на библиотекаря в България, Калифорнийският държавен университет връчи отново своята годишна  награда на името на Снежана Янева, деец и вдъхновен ръководител на българското библиотечно дело, получила заслужено признание и по света за развитието на международни контакти между библиотеките и обмяна на опит за модернизирането им.

libray

Тази година през март Комитетът за присъждане на наградата определи носителите на наградата Snejana Ianeva Library Research Award  (Награда „Снежана Янева“ за изследователска работа в библиотеките). Това са двама абсолвенти на университета, използвали успешно дигиталните и традиционни библиотечни източници:

  • Фернандо Мадригал (Fernando Madrigal) за изследване на трудностите и възможностите пред студентите, които първи в своите семейства завършват висше образование в САЩ.
  • Жаклин Хименес (Jacqueline Jimenez) за изследване в областта на медиацията и разрешаването на конфликти.

На церемонията по връчването на наградите, на която присъстваха и членове на семействата им, двамата студенти споделиха, че ще продължат в магистерски и докторски програми, убедени че човек трябва да се учи цял живот.

Двете отличени разработки ще бъдат включени в библиотечния фонд от студентски изследвания на най-новата библиотека на университета, открита през миналата година. Тя беше и домакин на връчването на наградите.