Изложбата за делото на Снежана Янева гостува в УниБИТ

There is no translation available.

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Научноизследователски център за стимулиране на студентската академична активност

73 години Държавен библиотекарски институт – УниБИТ
18 години Студентско научно общество при УниБИТ

unibut

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ НА УНИВЕРСИТЕТА
Под знака на:
1990-годишнина от разпятието и Възкресението на Иисус Христос в 33 г.;
1710-годишнина от Медиоланския (Миланския) едикт от 313 г.;
150 години от гибелта на Апостола Васил Левски

XІХ
СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ И ИЗЛОЖБА НА УНИБИТ
С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

„ИНФОРМАЦИЯ – ЕСТЕТИКА – КРАСОТА” –
„INFORMATION – ESTHETICS – BEAUTY”

19 май 2023 г., 10:00 ч. – НА ЖИВО!!!

Линк за дистанционно присъединяване към форума:
<https://meet.google.com/hra-jpnp-jjh>

Под Председателството на проф. д.н. Ирена Петева – Ректор на УниБИТ и
проф. д.ик.н. Стоян Денчев – Председател на Настоятелството на УниБИТ

Посвещава се на:
24 май – национален празник на българската просвета и култура и на славянската писменост

9:00 – 9:45 ч. –
регистрация на участниците

и обобщаване на резултатите по конкурсите на форума:

е-библиотеки ANTHOLOGICA, ARYANICA, AUTOBIOBIBLOGRAPHICA, BALANICA, CIVILIANA, CLIO, COMMENTATORICA, CHEKHOVIANA, DECAMERONICA, ECOVIANA, ERUDITICA, ETYMOLOGICA, EVRISTIANA, GLORICA, GRATULATORICA, HOFFMANNIANA, HUMANITARIANA, LEVSKI, NESTINARIANA, ORTHODOXY, PAISIADA, PATRIARCHICA, PEDAGOGIA, PSYCHOLOGICA, PUSHKINIANA, RAKOVSKI, UNIVERSALICA, VISUALICA, ZLATARICA
(КРЪГЛИ МАСИ I-IX) 

Изложба на СНО при УниБИТ – на сайта на Университета и документални експонати в зала „Тържествена”:
1. Преписът на ръка и на компютър на „История славяноболгарская...” на Св. о. Паисий Хилендарски,
направен и дигитализиран в УниБИТ – част от е-библиотека PAISIADA;
2. Е-библиотека, посветена на проф. Васил Златарски – ZLATARICA;
3. Е-библиотека, посветена на акад. Александър Теодоров-Балан – BALANICA
4. Е-библиотека, посветена на Васил Левски – LEVSKI
5. Е-библиотека, посветена на визуалния контекст на информацията в изданията на СНО при УниБИТ – VISUALICA

Специално гостуване в УниБИТ на пътуващата изложба
„ТРАДИЦИИ, ИНОВАЦИИ, ЛИДЕРСТВО С УМ И СЪРЦЕ”,
разказва за делото на
СНЕЖАНА ЯНЕВА
и за значението му за българската книжовност и култура
Показва се как в продължение на три десетилетия идеите и проектите на един вдъхновен лидер,
работещ на обществени начала, обединяват цялата българска библиотечна общност да демократизира библиотеките,
съчетавайки традициите с най-добрите световни практики.
Изложбата е замислена като пътуваща до библиотеки и учебни заведения в България.