ГОДИШНA НАГРАДА „Снежана Янева“ на ББИА 

There is no translation available.

Тази година Управителният съвет на ББИА определи като носител на Наградата  за иновативна библиотека на името на Снежана Янева библиотекатапри Читалище"Съзнание – 1927" – с. Долни Вадин, общинаОряхово. Честито на наградените! 

Очакваме повече информация за иновациите, които са дали повод на ръководството на ББИА да отличи библиотеката, за нейната работа и за полезния опит, който може да сподели с други библиотеки.

Линк към публикацията във Facebook:

https://www.facebook.com/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-148073575216177/photos/a.5190535664303251/5190510520972432

Интервю за Американския корнер в РНБ Пловдив

There is no translation available.

Въпроси към Михаил Свирачев, библиотекар в Американския корнер при РНБ „Иван Вазов“ Пловдив

Уважаеми г-н Свирачев,

Във връзка с честването на 70 годишнината от рождението на Снежана Янева, вашият чуждоезиков център е отличен с награда на Мемориалния фонд. Моля да отговорите на следните въпроси за публикация на Мемориалния сайт „Снежана Янева“.

          1. МФ „Снежана Янева“: Как Американският корнер в Пловдив продължава делото на Снежана Янева, като допринася точна и актуална информация за образованието, културата на САЩ и опита на библиотеките там да бъде достъпна за гражданите?

Михаил Свирачев: Ние се стремим да продължим делото на Снежана Янева като осигуряваме точна и актуална информация за образованието в САЩ чрез ресурсите, с които разполагаме, а също и чрез организирането и провеждането на културни и образователни събития като изложби, конкурси, лекции, уебинари, обучителни семинари, срещи, съветване на желаещите да продължат образованието си в САЩ чрез наличните ресурси, уъркшопове и др., предлагане за ползване на художествена и образователна литература и списания, както и на базата данни eLIbraryUSA

          2. МФ „Снежана Янева“: С какви други инициативи в памет на Снежана продължавате работа на Вашия център, чието фактическото създаване и организиране е плод на усилията на г-жа Янева?

Михаил Свирачев: Много са инициативите ни в памет на г-жа Янева - обучителни семинари с роботи и 3D принтер, онлайн лекции и презентации, изложби, творчески работилници и др. Тази година, във връзка с Европейската инициатива All Digital Week, American Corner Plovdiv към Народна библиотека "Иван Вазов" - Пловдив / "Ivan Vazov" National Library/проведе 40 обучителни семинара с робота BeeBop в различни училища, читалища и библиотеки в Рогош, Караджово, Катуница, Чешнегирово, Калековец, Поповица, Карлово, Марково, Първенец, Цалапица, Кадиево, Белащица и Пловдив. В обученията взеха участие близо 800 ученици. Роботът бе посрещнат с огромен възторг и вълнение и показа на любознателните ученици как да направят своите първи стъпки в програмирането по един забавен, интересен и интуитивен начин, разкривайки възможностите за въвеждане на технологичните новости в библиотечна и училищна среда.

          3. МФ „Снежана Янева“: Как Вашата специализация в чужбина допринесе за професионалното Ви развитие и за добрата работа на чуждоезиковия център в който работите?

Михаил Свирачев: Специализацията в чужбина обогати познанията ми за ръководене на центъра, организиране на събития и използването на подходящи ресурси. Имах възможността да се запозная с колеги от различни страни, да обменим опит и добри практики.

          4. МФ „Снежана Янева“: Как ще използвате наградата?

Михаил Свирачев: Ще закупим специализиран софтуеър, който ще улесни заемането на литература от потребителите. Снежана Янева винаги ни насърчаваше да бъдем полезни на хора от всички възрасти и да използваме най-новите постижения на технологиите, за да стигнем до нашите читатели по начин, който е най-удобен и полезен за тях.

          5. МФ „Снежана Янева“: Как в бъдеще ще отбелязвате годишнината от рождението на Снежана Янева?

Михаил Свирачев: Чрез различени инициативи като изложба, честване, лекции, уъркшопи и творчески работилиници, обучителни семинари и др.

Интервю за библиотеката при НЧ "Хр. Ботев -1928" с. Столетово, община Карлово, носител на награда "Снежана Янева"

Интервю за библиотеката при НЧ "Хр. Ботев -1928" с. Столетово, община Карлово, носител на награда "Снежана Янева"

There is no translation available.

Г-н Mирослав Колев - Председател на Настоятелството и Г-н Любомир Петров - Секретар на НЧ "Хр. Ботев -1928 г "

 1. Моля разкажете как помните Снежана Янева?

М.К.: От края на 2012 г. до края на 2018 г. бях директор на Общинска библиотека „Д-р Иван Богоров “ гр. Карлово. Смея да кажа, че през тези 6 години натрупах солиден опит в библиотечното дело. През този период съм участвал във всички събития и инициативи, организирани от ББИА и Фондация „Глобални библиотеки – България“. Запознанството ми със Снежана Янева стана точно на един от форумите, организиран през годините.
Непринудена , спокойна, усмихната, знаеща и искаща да предаде своя опит на всички – така си спомням Снежана. Гледайки я, човек можеше само да ѝ се възхищава за всичко, което с много усилие и желание е постигнала за библиотеките през годините. Днес си спомням за Снежана с уважение към делото ѝ като дългогодишен председател на ББИА , активен общественик, чиито благородни дела ще се помнят от мнозина, близки и далечни приятели на библиотечното съсловие.

Л.П.: За съжаление не съм имал възможността да се запозная лично със Снежана Янева. От това, което научих, запознавайки се с живота и делото ѝ, в представите ми нейния образ ще буди дълбоко уважение към личността ѝ. Истинско светило в областта на библиотечното дело, съвременен будител, за чийто живот и принос трябва да продължава да се говори.

 1. Как читалището и библиотеката продължават нейното дело?

М.К.: Читалищната библиотека в нашата малка общност ще продължи делото ѝ благодарение на екипа от млади хора и в мое лице като председател на читалището. Увековечихме името ѝ като именувахме детския кът към читалищната библиотека. От март т.г. той официално носи името Детски библиотечен кът „Снежана Янева“. Това своеобразно ново пространство обособихме с много любов през 2019 г. Стремежът и усилията ни за стимулиране на детското четене от най-ранна детска възраст ще продължават да е водещ приоритет в работата ни. Събитията в чест на 70-годишнина от рождението на Снежана ще продължат и занапред.

Л.П.: Неслучайно казах, че за Снежана трябва да продължава да се говори. Ние ще продължаваме да го правим не само през март, когато ще честваме годишнината от рождението ѝ, но и всеки път, когато споменаваме детския кът. Смятам, че именуването му, е подходящ начин да обвържем името ѝ с един от стремежите на Снежана приживе - утвърждаването на библиотеките като иновативни центрове за четене и насърчаване на читателската култура сред децата. Към това ще се стремим и ние в организацията на бъдещи проекти и инициативи.

Столетово 2

Столетово 3

 1. Снежана работеше за това световният библиотечен опит да бъде съчетан с най-добрите български традиции. Какъв нов опит и идеи ви даде специализацията в чужбина и как ги прилагате за развитието на вашата библиотека?

М.К.: По проект „Повишаване обучителния капацитет на мениджъри и служители в общинските библиотеки“, финансиран по програмата „Еразъм +“ и изпълнен от Фондация „Глобални библиотеки-България“, в партньорство с консорциума „Модерни библиотеки“, бях част от пътуване и обучение до Финландия и Испания. След което имах възможност да приложа а иновативни практики за привличане на най-малките читатели в библиотеката (инициативата „Азбучните приключения на играчките“).

Столетово 4

Л.П.: Не съм имал възможност да се включва в подобни специализации, тъй като сравнително от скоро част от читалищното и библиотечно дело в моето родно село.

Мога да допълня г-н Колев като споделя, че предстои да организираме събитие в детския кът на библиотеката по подобие на инициативата „Азбучните приключения на играчките“. То ще се организира края на март и началото на април т.г. във връзка с Международния ден на детската книга – 2 април.

Нашето събитие ще бъде „Приключенията на играчките в библиотеката“ и ще бъде предназначено за деца между 3 и 6 години. Те ще донесат своите играчки в детския кът и ще ги оставят тук за няколко дни. Децата ще бъдат поканени на специално събитие на 1 април, когато ще им разкажем по иновативен метод (интерактивна презентация) за приключенията на играчките в библиотеката. Ще им четем приказки и ще направим прожекция на филм по приказка на Ханс К. Андерсен.

По този начин ще обвържем събитието и с рождението на известния автор на приказки, чието име се свърза с Международния ден на детската книга.

 1. Как ще използвате наградата?

М.К.: Планираме да подобрим материално-техническата база на детския кът и да внесем иновация. Ще закупим няколко нови етажерки за детски книги. Смятаме да закупим и мултимедиен екран със стойка, тъй като в момента нямаме такъв и за тази цел използваме стената. Част от средствата ще вложим и в покупката и инсталирането на мини аудиосистема. Все неща, които мисля, че ще са ни от полза, за да привлечем малки деца в детския библиотечен кът. Освен да четат, тук ще имат възможност и да се забавляват с различни прожекции на филми и други прояви, инициирани от нас.

Л.П.: До това решение стигнахме заедно с колегата библиотекар, планирайки развитието на детския кът. Вярвам, че с тази ключова стъпка ще усъвършенстваме детския кът и ще успеем да го превърнем в място, в което можем да събираме децата в изпълнение на различни бъдещи инициативи.

Столетово 1

 1. Какви планове имате за отбелязване на годишнината от рождението на Снежана Янева занапред?

М.К.: Честването по повод годишнината ще се превърне в традиция занапред. С екипа ще планираме различни дейности, включващи представяне на книги, покана на различни дебютиращи и популярни български автори.

Л.П.: Въпрос на организация и планиране е какво точно ще организираме бъдещите прояви в чест на рождението на Снежана. При всички случаи отбелязването ще е ежегодно, като ще се стремим планираните дейности да са все по-иновативни и интересни за местната общност.

Столетово 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Интервю за библиотеката в община Димитровград, носител на награда "Снежана Янева"

There is no translation available.

Интервю във връзка с награждаването на библиотека „П. Пенев“ с награда „Снежана Янева“ на Мемориалния фонд на нейно име

Към директора на библиотеката Г-жа Валентина Терзиева

 1. Бихте ли изброили накратко направеното в памет на Снежана Янева от градската библиотека в Димитровград?

Многобройни са инициативите в памет на нашата съгражданка, които Библиотеката направи през последните две години. Това, което ще остане като памет и за поколенията е преименуването на Читалня „Хуманитарни и приложни науки“ на Зала „Снежана Янева“ и засаждането на сребрист бор в двора на библиотеката – нейното любимо дърво, което се превърна в Коледното дърво на библиотеката, с украсяването му всяка година.
По повод на 70-годишнината и, през последната година екипът на Библиотеката припомни на обществеността за нея и делото и чрез редица събития. Сред тях се открояват: неколкократно оформяне на витрини в нейна памет, иницииране на Конкурс за есе и презентация на тема „Моята библиотека на бъдещето“, преглед на 15-годишната история на ежегодната Национална библиотечна седмица, която е инициатива на Снежана. Богатата програма, която бяхме подготвили за реализирането и през 2021 година, посветихме на нея. По повод на събитията за Празника на града, спомена за Снежана Янева беше вплетен в онлайн инициативата ни „Памет за поета“. Всеки, който иска да се запознае по-обстойно с живота и делото и, може лесно да го направи, като последва специално интегрирания линк в меню лентата на сайта на Библиотеката ни.

2. Снежана работеше неуморно световният опит да достигне до всяка библиотека. Какви са реалните измерения на това в библиотека „П. Пенев“?

В национален план, по инициатива на Снежана Янева, у нас бе започнат най-мащабният проект за модернизация на обществените библиотеки - Проект „Глобални библиотеки- България”. Градска библиотека „Пеньо Пенев“ стана част от семейството на „Глобални библиотеки – България“, през 2010 година. Вследствие на това се откри обществен информационен център към нея и безплатен достъп до компютри беше предоставен на всички читатели, от децата до най-възрастните. Въведоха се редица нови услуги чрез използването на информационно-комуникационните технологии – курсове по начална компютърна грамотност, в които бяха обучени стотици наши съграждани; услуги, насочени към безработните лица, търсене на различна специализирана информация; обучения по програмиране за най-малките и много други. Това доведе до повишаване ефективността на работата ни и до повишаване възможността да отговаряме своевременно на разнообразните нужди на нашите потребители.

3. Как след специализация в страни от Европа Вие лично спомагате за прилагане на този опит? Докторската Ви дисертация е посветена на библиотека „П. Пенев“, предавате ли своя опит и знания на други библиотекари и в читалищни библиотеки?

През 2016 – 2017 година имах възможността да участвам в проекта „Повишаване на обучителния капацитет на мениджъри и служители в общинските библиотеки” на Фондация „Глобални библиотеки“ – България, финансиран по Програма „Еразъм +“. Това участие отвори нови хоризонти пред мен, защото имах възможност да се поуча от чуждестранния опит, да генерирам нови идеи и да взаимствам добри практики, които и въведох в нашата библиотека - обособяване на мейкърспейс и тийн-зона, различни игри за насърчаване на четенето за възрастни и деца, жанрово обозначение на книгите, организиране на полезни курсове за нашите потребители и много други.
В резултат на проекта се създадоха добри партньорства, а успехите, които постигнахме с прилагането на световния опит в Библиотеката, доведоха колеги от Румъния, които пожелаха да се обучат и да почерпят идеи от нас.
В последните години неколкократно съм била обучител в семинари, насочени към читалищните библиотекари. Винаги съм готова да помогна на моите колеги със съвет, идеи, насърчение, опит в ежедневните ни усилия за модернизиране на библиотеките - нещо, за което Снежана Янева беше радетел.
Дисертационният труд, който разработвам има за цел да събере на едно място историята, опита и знанието за нашата библиотека и за останалите културни институции в града, затова очаквам да е изключително полезен за всички, интересуващи се от културните процеси в нашия град.

4. Как библиотека „П. Пенев“ ще продължи делото на Снежана Янева?

Безспорен факт е, че Снежана Янева работи за българските библиотеки всеотдайно и напълно безвъзмездно повече от 30 години. Нейният самоотвержен труд и постигнати резултати оставят ярка диря в българската книжовност.
Днес ние прилагаме, в ежедневната си работа, много от основните измерения на нейната мисия, някои от които са вече неразделна част от пряката ни професионална дейност.
Стремежът ни е да продължаваме да предоставяме на нашите потребители навременни и релевантни услуги, атрактивни предложения за самообразоване, възможности за развитие на личността и пълноценно осмисляне на свободното време. Основна цел продължава да бъде модернизацията на библиотеката и достигането на предлаганите от нея възможности до най-широк кръг хора.
Екипът на библиотеката и занапред ще работи достойно и всеотдайно за утвърждаване на професионалния престиж на библиотекаря и цялата гилдия, така както го правеше нашата съгражданка Снежана Янева.

РНБ "П.Р. Славейков" Велико Търново отбелязва удостояването и с награда "Снежана Янева"

РНБ "П.Р. Славейков" Велико Търново отбелязва удостояването и с награда "Снежана Янева"

There is no translation available.

Регионална библиотека „П. Р. Славейков“ е сред първите, получили награда за принос към съхраняване на паметта и продължаване на делото на Снежана Янева.

Неуморен радетел за просперитета на българските библиотеки, г-жа Янева беше наш приятел, партньор и катализатор за адаптиране и прилагане на най-добрите световни практики в областта на развитието на библиотечното дело и непрекъснато повишаване на качеството и обхвата на услугите, които институцията предлага на своите потребители.
На 8 март 2022 г. колективът на библиотеката отбеляза 70 годишнината от рождението на Снежана Янева с възпоменателно слово и биографичен филм. Споделени спомени, фото и видео материали могат да бъдат разгледани на мемориалния сайт - https://snejana-ianeva.org/bg/

В Търново 2022 награда 2

В Търново 2022 награда

Отзвук за наградените с награда "Снежана Янева"

There is no translation available.

Отзвук в страната за първите, които получиха наградата за принос към съхраняване на паметта и продължаване на делото на Снежана Янева.

 

Награди в памет на Снежана Янева

There is no translation available.

Уважаеми колеги, съмишленици, съратници
и приятели на Снежана Янева,
Днес, на 8 март, рождения ден на тази забележителна българка, Мемориалният фонд на нейноиме изказва благодарност на всички, които се включиха в отбелязването на 70 годишнината и. Много библиотеки и библиотекари със събития и дейностиприпомниха приноса на Снежана за модернизацията и демократизацията на българските библиотеки и показаха че са достойни продължители на делото и. Има и такива, които са все още във фазата на добрите идеи и намерения, въпреки че през годините Снежана на дело и навреме им е помагала.Надяваме се и техните планове да бъдат осъществени. Снежана Янева беше човек на делото и Комисията по наградите оценяваше само делата в нейна памет за да определи следните награди:

 1. Награда за регионална библиотека – РНБ „П.Р.Славейков“ Велико Търново
 2. Награда за общинска библиотека – Градска библиотека „П.Пенев“ Димитровград
 3. Награда за читалищна библиотека –библиотеката при НЧ „Христо Ботев“ -1928 г. село Столетово, Община Карлово
 4. Награда за чуждоезиков център – Американският корнер в Пловдивската народна библиотека


С почетни грамоти са отличени:
• Регионалните библиотеки в Хасково, Търговище, Силистра и Добрич
• Градската библиотека в Асеновград
• Американският корнер в Столична библиотека
Мемориалният фонд „Снежана Янева“ продължава да поддържа стипендия за докторантура в УниБит и стипендия за магистратура в Софийски Университет „Св. Климент Охридски“
Благодарим на академичната библиотечна общност за делата в памет на Снежана Янева, като Комисията отличава с
Почетна грамота
Професор дн Таня Тодорова от УниБИТ за ежегодния Академичен час в памет на Снежана Янева и
• Доцент д-р Никола Казански от библиотеката на БАН за публикациите му в памет на Снежана Янева и сценарий за видео филм за нейното дело


Nagrada2022 SnIanevaMF3Nagrada2022 SnIanevaMF1

                                                                                                                

Nagrada2022 SnIanevaMF2

Nagrada2022 SnIanevaMF4

Консултативен съвет „В памет на Снежана Янева“

There is no translation available.

По случай 70-годишнината от рождението на Снежана Янева, Мемориалният фонд за нея създава Консултативен съвет с учстието на съратници, колеги,  приятели и продължители на делото на Снежана, които помагат, консултират и предават опита си на млади библиотекари. Съветът е с променящ се състав според нуждите на българските библиотеки. В първоначалния състав каним за участие всички библиотечни дейци, които през годините са били на специализации в Европейския съюз, САЩ и други страни по света и са усвоили и приложили световния опит и практики за модернизирането и демократизирането на българските библиотеки, основна кауза в мисията и дейността на Снежана Янева.

Консултативният Съвет „В памет на Снежана Янева“ ще започне работата си със следните основни функции:

 • Членовете му ще се отзовават на молби от български библиотеки и библиотечни дейци, за да консултират и да предават опита си за съчетаване на най-добрите световни практики с българските традиции в работата на библиотеките.
 • Членовете му могат да бъдат канени и като лектори, за да предават опита си на по-младите колеги, чиито знания и талант ще определят бъдещето на библиотечното дело в България.
 • Мемориален фонд „Снежана Янева“ ще създаде възможности всеки член на съвета да сподели в Мемориалния сайт как специализацията му в чужбина е помогнала в личната му кариера и/или за развитието на библиотеката, в която е работил.
 • С благодарност ще приемем членовете му да консултират и да съдействат на Мемориален фонд „Снежана Янева“ в неговата дейност.
 • Предлагаме консултациите да бъдат безплатни, така както Снежана Янева работи за българските библиотеки на обществени начала повече от 30 години, а се бореше за заплащането и престижа на библиотекарите, отличаването им с награди и представянето им в международни организации.

Преседател: Особена признателност дължим на доц. д-р Калина Иванова,

                      Директор на РНБ „П.Р.Славейков“ във Велико Търново, член на

                      Управителния Съвет на ББИА, която прие да ръководи съвета и

                      според нуждите ще подбере свой екип от доброволни сътрудници

            

В раздела „Дела на почит“ е публикуван списъка на около 60 души, които са придобили световен опит по библиотечно дело. Ако сме ви пропуснали в списъка молим пишете ни, за да поравим грешката. Ако не искате да консултирате библиотеките и младите библиотекари също ни пишете. Но разговорите които успяхме да проведем ни убедиха, че дори да сте използвали специализацията си за кариерно развитие в друга област, Вашият опит пак би бил полезен и търсен. Такива хора обаче са единици. Болшинството продължават да упражняват библиотечната професия или вече са пенсионери с богат опит, който не бива да губим. Ако не сте в състояние да консултирате, молим поне да споделите писмено или във видео опита си на Мемориалния сайт на Снежана Янева.  

Кратък видео-филм на читалищната библиотека в с. Столетово

There is no translation available.

Читалищната библиотека при Народно читалище „Христо Ботев – 1928 г“ в с. Столетово, община Карлово, показа на всички колеги библиотекари как може да се работи в памет на Снежана Янева, когото има истинско желание за дела, а не само идеи и добри намерения. Предлагаме на вниманието ви и за показване във вашите библиотеки и краткия видео-филм, подготвен от библиотеката за 70-годишнината от рождението на Снежана, чието дело живее благодарение на екипа в тази читалищна библиотека. На своя сайт читалищната библиотека е направила и връзка с Мемориалния сайт на Снежана Янева, нещо което само малък брой библиотеки са направили през изминалите 11 месеца. Дори Фондация Глобални Библиотеки България с целия си дигитален капацитет не го е сторила.

Снежа често казваше „важни са хората“. Бихме добавили, че не размерите на библиотеката и нейното финасиране са най-важни, а отношението и желанието за дела на хората в нея.

ЛИНК към видео филма.

ЛИНК към уебсайта на Библиотеката.

An Academic Hour in Memory of Snejana Ianeva

Establishing a tradition Prof. Dr. Tanya Todorova leads her class of future library specialists in the Master’s Program of UniBIT in exploring the contributions of Snejana Ianeva for the modernization and democratization of Bulgarian libraries. The presenters are the same аs last year: Prof. Dr. Tanya Todorova, Prof. Dr. Emilia Ianeva and Spaska Tarandova, Executive Director of the Global Libraries Bulgaria Foundation. The students though will be different, and the program of the academic hour strives to respond to their present needs and questions. This year we also mark the 70 the anniversary of the birth of Snejana, so some stories about her personaland professional growth will be added, together with a video film dedicated to her.