Онлайн Академичен час, посветен на 71-годишнина от рождението на библиотечния лидер Снежана Янева

There is no translation available.

Тази година събитията във връзка с рождението на Снежана Янева и нейното дело завършиха с традиционния Академичен час, воден от проф. дн Таня Тодорова

Университет по библиотекознание и информационни технологии

2 април 2023 г., неделя, от 14.30-15.30 ч.

Аудитория: студенти, втори семестър в магистърската програма "Библиотечно-информационен и културен мениджмънт", дистанционна форма на обучение

Преподавател: проф. дн Таня Тодорова

Гост-лектори: проф. д-р Емилия Янева – сестра на Снежана Янева и Председател на Фондация „Снежана В. Янева“ , г-жа Спаска Тарандова – изпълнителен директор на Фондация „Глобални библиотеки - България“.

В академичния час се представи и видеофилм „70-годишнина от рождението на Снежана Янева“: https://www.youtube.com/watch?v=XBjFNX7rwhc

 

academic

akademichen chas

Цветя в памет на Снежана Янева в Софийската опера

There is no translation available.

На 8 март, рождения ден на Снежа, нейни приятели от цялата страна са посетили в нейна памет спектакъла на Софийската опера „Кармен“ и са положили букет цветя. Така Софийската опера намира своето място сред любимите и оперни театри на Виена, Берлин, Брюксел и Сан Франциско, на чиито представления приятели и колеги на Снежа са отбелязвали важни нейни годишнини (виж новините за това в сайта).

Мемориален фонд „Снежана Янева“ благодари от сърце за трогателния жест на приятелите и от нашата Родина, някои от които са били през годините на оперни спектакли заедно с нея.

 

IMG 6471

IMG 6468

ГБ „П.ПЕНЕВ‘‘ ДИМИТРОВГРАД ОТБЕЛЯЗВА 71-ТА ГОДИШНИНА НА СНЕЖАНА ЯНЕВА

There is no translation available.

Модерна интерактивна дъска и проектор са най-новите придобивки на детската читалня, закупени със средства от националната награда „Снежана Янева“, спечелена от Библиотеката през 2022 г. Високото отличие бе връчено от Мемориален фонд „Снежана Янева“ точно преди година, на 8 март, по случай 70 години от рождението на видната радетелка на библиотечното дело в България. Националната награда бе присъдена на Библиотеката за инициативи и дейности в памет на Снежана Янева, като достоен продължител на делото ѝ.  

Благодарение на разумното вложение, читалнята на Детски отдел ще предоставя съвременни възможности и услуги, подпомагащи усвояването на нови знания и повишаващи грамотността на подрастващите от община Димитровград. Интерактивната дъска и проектора ще радват както децата, така и педагозите, които вече имат алтернатива при провеждането на уроци в извънучилищна среда.  

С новите придобивки Библиотеката разширява възможностите да изгражда култура на четене сред децата на Димитровград, разкривайки им чудния свят на книгите, посредством различни интерактивни занимания и игри.

На днешния ден, когато отбелязваме 71 години от рождението на Снежана Янева, екипът ни отдава почит към дело и.

 

Picture 1

Отбелязваме 71-та годишнина на Снежана Янева в РНБ „П.Р.Славейков“ Велико Търново

There is no translation available.

Център на събитията по случай 71-та годишнината от рождението на Снежана Янева на 8 март тази година е Регионална Народна Библиотека „П.Р.Славейков“ във Велико Търново, културната и духовна столица на България.

Изложба за делото на Снежана Янева и значението му за българската книжовност и култура показва как три десетилетия идеите и проектите на един вдъхновен лидер, работещ на обществени начала, обединяват цялата българска библитечна общност да демократизира библиотеките, съчетавайки традициите с най-добрите световни практики.

Кръгла маса на тема “Традиции, иновации, лидерство с ум и сърце“ с участието на колеги на Снежана Янева представя пред обществеността как Регионалната библиотека във Велико Търново продължава делото и, обогатява резултатите от нейната дейност и развива професионализма на всеки библиотекар в библиотека, която отбелязва 100 годишнината си на всепризнат книжовен център.

Мемориален фонд “Снежана Янева“, представляван на събитията от проф. д-р Емилия Янева изказва дълбока благодарност на доц. д-р Калина Иванова и целия екип на библиотеката за организациране и финансиране на честването. 

 

Snejana Yaneva 0

Snejana Yaneva 1

Библиотеката при НЧ „Хр. Ботев – 1928“ с. Столетово отбелязва 71-година от рождението на Снежана Янева

There is no translation available.

По повод отбелязването на годишнината от рождението на Снежана Янева в камерната зала на читалището е разположена изложба с постери за живота и делото на ѝ, която ще бъде тържествено открита на рожденната и дата 8 март.От 6 до 17 март посетителите на читалището и библиотеката ще могат да се запознаят с живота и делото ѝ и чрез филма, който създадохме за нея през миналата година. 

Със средствата от наградата ни „Снежана Янева“ през миналата година закупихме аудиосистема за детския кът на нейно име към читалищната библиотека, екран за мултимедиястелаж за читалищни награди.


 

Домакини сме на среща, посветена на Снежана Янева – вдъхновител, инициатор и поддръжник на библиотечното дело в България

There is no translation available.

Материал на Радио Велико Търново

Регионална библиотека „П.Р. Славейков” – Велико Търново ще е домакин на поредица от събития, посветени на отбелязване на годишнина от рождението на Снежана Янева,  отдала целия си живот на каузата на библиотеките и обществената им роля. На 9 март, четвъртък от 17.30 часа ще бъде открита изложбата „Снежана Янева – вдъхновител, инициатор и поддръжник на библиотечното дело в България“.  На следващия ден, 10 март, петък 10.00 до 14.00 часа ще се проведе кръгла маса на тема „Традиции, иновации, лидерство с ум и сърце”.  В нея ще участват с доклади сестрата на Снежана Янева – проф. д-р Емилия Янева, доц. д-р Калина Иванова, директор на Регионалната библиотека, д-р Иван Александров, зам.-директор на културната институция, проф. д-р Иванка Янкова, директор на Центъра за професионално обучение към Университета по библиотекознание и информационни технологии и др.

Снежана Янева е родена през 1952 г. на 8 март, Международния ден на жената. Израснала е в Ди­митровград в задружното семейство на интелек­туалци, добри и грижовни родители, хора с висок морал и етика, в които възпитават и децата си. Баща ѝ е известен адвокат и общественик, майка ѝ е дъл­гогодишен служител в съда. Снежана расте сред книгите на голямата лична библиотека на семей­ството и започва да чете на 4­годишна възраст. Така любовта към книгите и знанието я формират още в детските години като човек отворен към света и хората. Възпитана в семейството в най-­добрите български традиции на книжовност и родолюбие, тя продължава тези традиции, работейки цял живот всеотдайно за развитието и авторитета на българ­ската култура у нас и по света.

Отлична ученичка в началното училище и про­гимназията в родния си град, тя завършва с отли­чие гимназията с преподаване на английски език в Пловдив през 1971 г. Съучениците ѝ я помнят като душата на компанията, духовита, весела и пълна с енергия, любознателна, борбена, пряма и доброже­лателна.

От 1971 до 1975 г. е студентка в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Завършва успешно две специалности – Английски език и ли­тература и Библиография и библиотекознание. Вто­рата специалност определя професионалния ѝ път. Започва работа в отдел „Периодика“ на Уни­верситетската библиотека в края на 70-­те години, където участва във въвеждането и прилагането на информационните технологии в библиотечното дело. От 1984 г. е началник на отдела. Падането на Берлинската стена отваря за нея врата към света. Снежана е в Берлин и свидетел на това събитие с огромно значение за милиони хора. След 1989 г. тя печели редица конкурси за специа­лизации в чужбина, учи се от най­-добрите в профе­сията и бързо израства като ерудиран специалист, познаващ библиотечните практики в САЩ и в ре­дица европейски страни.

През 1992 г. с конкурс започва работа в Посол­ството на САЩ в София и скоро става директор на Информационния център. В продължение на близо 27 години работи успешно за развитие на нов тип отношения на взаимно опознаване, разбирателство и уважение между българския и американския на­ род и гражданското общество в двете страни. Мно­гобройните награди и отличия на Посолството на САЩ в България и Държавния департамент, на не­ правителствени и други институции и организации в САЩ и в България свидетелстват за нейния висок професионализъм и принос в това трудно дело.

Целият трудов път на Снежана Янева е посветен на библиотеките и биб­лиотечното дело. Тя беше отдадена на идеята да работи за развитието на българските библиотеки и за трансформирането им в съвременни центрове за знание, учене през целия живот, информация и кул­тура. Познавайки в детайли американската и меж­дународната библиотечна практика, нейно дълбоко убеждение е, че трябва да се започне от мотивацията и промяната в начина на мислене на колегите, с непрекъснатото повишаване на квалификацията и овладяването на съвременните технологии.

С нейно съдействие над 40 български библио­течни специалисти посетиха американски библио­теки, участваха в обмяна на опит и в годишните конференции на Американската библиотечна асо­циация (ALA). Под ней­но ръководство беше осъществено създаването на мрежа от 14 Американски центрове и кътове в об­ществени библиотеки в цялата страна. Неин принос e ползотворното професионал­но сътрудничество с Американската библиотечна асоциация, в резултат на което бяха реализирани множество съвместни проекти, сред които Sister Libraries, ABLE, Националните библиотечни сед­мици. Благодарение на нейните усилия в България гостуваха президентите на ИФЛА Роберта Стивънс и Дона Шийдър, директорът на ALA Кийт Фийлдс.

Нейният принос се откроява и в много други сфери – тя е инициатор за включването на бъл­гарските библиотеки в международната кампания „Направи зелена твоята библиотека“, в навлизането на най­новите технологии като 3D принтери, робо­тизирани играчки за забавно програмиране за най­-малките, заемането на електронни книги в Амери­канските центрове и редица други инициативи.

ТРИ ГОДИНИ БЕЗ СНЕЖАНА ЯНЕВА

There is no translation available.

На 26 декември се навършват три години откакто СНЕЖАНА ЯНЕВА загуби живота си, а българските библиотеки загубиха прекрасен човек и изключителен лидер, не само отдаден на тяхната кауза, но способен да постига резултати, които ще продължават да служат на библиотеките и занапред.

Както всяка година, семейството и близките отбелязват с панахида в Софийски православен храм тези тъжни дати. Но духът на Cнежа е в българските библиотеки, за които тя направи толкова много без да поиска или да получи нещо в замяна. Библиотеките са храмовете на нейния дух и в тях той ще се връща да подкрепя колеги и приятели, които днес продължават делото и.

Дълбока благодарност към всички български библиотекари, които през 2022 година отбелязаха 70-годишнината от рождението и, и я нарекоха апостол на библиотечното дело. С името си и днес Снежана Янева присъства в библиотечни зали и читални, в отдели и кътове и продължава да създава възможности за българските библиотеки у нас и по света. Много от борчетата посадени в нейна памет в регионални, общински и читалищни библиотеки и в УниБИТ са окичени и тази година с Коледна украса, един вълнуващ жест на признателност. Наградите и стипендиите на нейно име вдъхновяват младото поколение.

Колегите и в чужбина изпратиха в Космоса частица от Снежа и послание към звездата на нейно име, изчаквайки полет от Кейп Канаверал във Флорида, планиран възможно най-близо до 24 май, този най-светъл български празник с който е свързано делото и. Те помолиха да съобщим сега, че от 25 май 2022 година Снежа наистина е в небесата, затова приканват всички които я обичат и ценят, да запалим свещ на 26 декември и да отправим взор към небето със  светли мисли за нея.   

Поклон пред делото и паметта на Снежана Янева!

Picture1.png

Годишна награда „Снежана Янева“ на Фондация Глобални библиотеки България

There is no translation available.

За 2022 година Наградата „Снежана Янева“ за дарителска дейност в подкрепа на кампании, проект или инициатива, осъществявани от Фондацията беше присъдена на Издателство Ентусиаст и на Благотворителна инициатива „Чрез Спорт към Знание“.

Снежана Янева е виден ръководител на библиотечното дело в България, един от основателите на Глобални Библиотеки България и дългогодишен председател на Настоятелството на фондацията. Десетилетия на плодотворна и напълно безвъзмездна работа за развитието на българските библиотеки беше прекъсната от неочакваната и смърт през 2019 година.

Издателство Ентусиаст https://enthusiast.bg/

То е дарило 8700 екземпляра книги на обща стойност над 140 000 лв., за да бъдат изпратени до обществени библиотеки, читалища, училища в цялата страна, съобщават от фондация "Детски книги“.

Благотворителната инициатива „Чрез Спорт към Знание“  https://m.facebook.com/SportandKnowledge/posts/?_se_imp=20Ec2nvQjvbOR9dFYhttps://www.sportznanie.com/

https://dobrudjatv.net/novina/276-knigi-poluchi-biblioteka-dora-gabe-ot-kampaniqta-chrez-sport-kym-znanie/9874

Другата награда в тази категория е за инициативата „Чрез спорт към знание“, организирала три благотворителни маратона през 2022 г. Така, за регионалните библиотеки в Русе, Силистра и Добрич са събрани 11 157 лв.

Честито на наградените! Мемориален фонд „Снежана Янева“ е готов па помести на своя сайт подробни материали за носителите на наградите и техния дарителски принос за родните библиотеки.

МЕЖДУНАРОДНА НАГРАДА „СНЕЖАНА ЯНЕВА“

There is no translation available.

В началото на тази академична година Калифорнийският държавен университет учреди в памет на Снежана Янева и като признание за международния принос и авторитет на една българка наградата „Snejana Ianeva Library Research Award” (награда „Снежана Янева“ за изследователска работа в библиотеките).

 

ПОЧЕТНА ГРАМОТА ЗА ДЪЛГОГОДИШЕН БИБЛИОТЕЧЕН ДЕЕЦ

There is no translation available.

Във връзка с професионалния празник на българските библиотекари и Националната библиотечна седмица Мемориален фонд“Снежана Янева“ има удоволствието да отличи с почетна грамота д-р Елена Коева-Юрченко, известен и уважаван деятел на библиотечното дело у нас, съратник на Снежана Янева, с която са в основата на създаването и на професионалния празник, и на Националната библиотечна седмица, и на успешното им развитие през годините.   https://www.snejana-ianeva.org/bg/memories-institutions/za-parvata-natsionalna-bibliotechna-sedmitsa-v-bulgaria.html

 Книжовното дело на професионалисти като  д-р Юрченко е пример за днешните и бъдещите библиотекари в нашата страна.