Незабравима като бяла лястовичка

white swТака определя Снежана Янева Г-жа Илиана Митрополитски, колега библиотекар и филолог, разгледала изложбата за Снежана в Столична библиотека по време на гостуването и от 20 юни до 1 юли 2023 година. „Бяла лястовичка“, този нежен и прекрасен български символ възпят от Йовков, наистина събира в две думи личността на Снежана Янева – нейната доброта, човещина и готовност да помогне на всяка библиотека и на всеки в нужда, да вдъхне надежда и да посочи изход от трудностите.

Изложбата развълнува посетителите с делото на Снежана Янева като олицетворение на нов стил в ръководството на библиотечното дело, с уникалната си работа „със сърце“, с добротворчеството си като предвестник и творец на промяната в българските библиотеки към дигитализация и демократизация. Наистина като „бяла лястовичка“ тя стана не само символ на една лелеяна промяна, но като скромната и трудолюбива уникална птичка, Снежана с любов и безвъзмедно работеше за свързване на традициите и настоящето с надеждите за бъдещето и донасяше за градежа на това бъдеще най-добрите практики от целия свят. Затова е останала в сърцата на хората като бяла лястовица, която ако са имали щастието да я срещнат в живота си, и се връща в спомените им като образ на доброто и надеждата.

Изложбата беше разположена в залата, която съществува благодарение на усилията на Снежана Янева и където преди близо четири години, колеги и приятели се разделиха с незабравимата българка. Благодарим на ръководството на Столична библиотека, че през изминалите две седмици хора от страната и от чужбина успяха да разгледат изложбата и да разказват за нея по всички краища на света.
Богатата програма в зала „Американски център“ по време на изложбата даде възможност и на участниците в международна конференция на Българската Академия на науките и в обучение на библиотекари, също да я разгледат.

Г-жа Митрополитски е завършила Факултета по славянски филологии на СУ „Св. Кл.Охридски“ и библиотечни науки в България, работила е като библиотекар у нас, а след това има много успешна кариера като специалист и ръководител в най-голямата библиотека в света, Конгресната библиотека на САЩ.

sneja yaneva4 july

sneja 41

sneja 443