Онлайн Академичен час, посветен на 71-годишнина от рождението на библиотечния лидер Снежана Янева

Тази година събитията във връзка с рождението на Снежана Янева и нейното дело завършиха с традиционния Академичен час, воден от проф. дн Таня Тодорова

Университет по библиотекознание и информационни технологии

2 април 2023 г., неделя, от 14.30-15.30 ч.

Аудитория: студенти, втори семестър в магистърската програма "Библиотечно-информационен и културен мениджмънт", дистанционна форма на обучение

Преподавател: проф. дн Таня Тодорова

Гост-лектори: проф. д-р Емилия Янева – сестра на Снежана Янева и Председател на Фондация „Снежана В. Янева“ , г-жа Спаска Тарандова – изпълнителен директор на Фондация „Глобални библиотеки - България“.

В академичния час се представи и видеофилм „70-годишнина от рождението на Снежана Янева“: https://www.youtube.com/watch?v=XBjFNX7rwhc

 

academic

akademichen chas