Градската библиотека „П. Пенев“ в Димитровград - носител на наградата „Библиотека на годината“ на ББИА за 2022 година

Мемориален фонд „Снежана Янева“ поздравява колектива на ГБ „П. Пенев“ и нейните читатели и приятели в Димитровград с Годишната награда на ББИА, Библиотека на годината за 2022. Тя е заслужено признание за продължаващото успешно развитие на библиотеката, която веднъж вече е била Библиотека на годината през 2017 година. През 2022 година библиотеката беше отличена и с награда на Мемориалния фонд за общинска библиотека с активна дейност по отбелязване на 70-годишнината на Снежана Янева, виден ръководител на библиотечното дело в България, родом от Димитровград.

Многократните отличия свидетелстват за ентусиазма и издигането на професионалната подготовка на целия екип на библиотеката, умението да работят с местните органи на управление, да обменят опит с библиотеки в България, на Балканите и в Европа. Преди три години Мемориален фонд „Снежана Янева“ реши да допринесе за повишаване на професионализма със стипендия за докторантурата в УниБИТ на Директора на библиотеката, Г-жа Валентина Терзиева. 

Честит 70-годишен юбилей от създаването на Димитровградската библиотека на всички поколения библиотекари, които през годините са работили за създаването и за многобройните й успехи и милеят за нея! 

От Мемориален фонд „Снежана Янева“

 

награда Димитровград