МЕЖДУНАРОДНА НАГРАДА „СНЕЖАНА ЯНЕВА“

В началото на тази академична година Калифорнийският държавен университет учреди в памет на Снежана Янева и като признание за международния принос и авторитет на една българка наградата „Snejana Ianeva Library Research Award” (награда „Снежана Янева“ за изследователска работа в библиотеките).

 

ПОЧЕТНА ГРАМОТА ЗА ДЪЛГОГОДИШЕН БИБЛИОТЕЧЕН ДЕЕЦ

Във връзка с професионалния празник на българските библиотекари и Националната библиотечна седмица Мемориален фонд“Снежана Янева“ има удоволствието да отличи с почетна грамота д-р Елена Коева-Юрченко, известен и уважаван деятел на библиотечното дело у нас, съратник на Снежана Янева, с която са в основата на създаването и на професионалния празник, и на Националната библиотечна седмица, и на успешното им развитие през годините.   https://www.snejana-ianeva.org/bg/memories-institutions/za-parvata-natsionalna-bibliotechna-sedmitsa-v-bulgaria.html

 Книжовното дело на професионалисти като  д-р Юрченко е пример за днешните и бъдещите библиотекари в нашата страна.

 

ГОДИШНA НАГРАДА „Снежана Янева“ на ББИА 

Тази година Управителният съвет на ББИА определи като носител на Наградата  за иновативна библиотека на името на Снежана Янева библиотекатапри Читалище"Съзнание – 1927" – с. Долни Вадин, общинаОряхово. Честито на наградените! 

Очакваме повече информация за иновациите, които са дали повод на ръководството на ББИА да отличи библиотеката, за нейната работа и за полезния опит, който може да сподели с други библиотеки.

Линк към публикацията във Facebook:

https://www.facebook.com/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-148073575216177/photos/a.5190535664303251/5190510520972432

Интервю за Американския корнер в РНБ Пловдив

Въпроси към Михаил Свирачев, библиотекар в Американския корнер при РНБ „Иван Вазов“ Пловдив

Уважаеми г-н Свирачев,

Във връзка с честването на 70 годишнината от рождението на Снежана Янева, вашият чуждоезиков център е отличен с награда на Мемориалния фонд. Моля да отговорите на следните въпроси за публикация на Мемориалния сайт „Снежана Янева“.

          1. МФ „Снежана Янева“: Как Американският корнер в Пловдив продължава делото на Снежана Янева, като допринася точна и актуална информация за образованието, културата на САЩ и опита на библиотеките там да бъде достъпна за гражданите?

Михаил Свирачев: Ние се стремим да продължим делото на Снежана Янева като осигуряваме точна и актуална информация за образованието в САЩ чрез ресурсите, с които разполагаме, а също и чрез организирането и провеждането на културни и образователни събития като изложби, конкурси, лекции, уебинари, обучителни семинари, срещи, съветване на желаещите да продължат образованието си в САЩ чрез наличните ресурси, уъркшопове и др., предлагане за ползване на художествена и образователна литература и списания, както и на базата данни eLIbraryUSA

          2. МФ „Снежана Янева“: С какви други инициативи в памет на Снежана продължавате работа на Вашия център, чието фактическото създаване и организиране е плод на усилията на г-жа Янева?

Михаил Свирачев: Много са инициативите ни в памет на г-жа Янева - обучителни семинари с роботи и 3D принтер, онлайн лекции и презентации, изложби, творчески работилници и др. Тази година, във връзка с Европейската инициатива All Digital Week, American Corner Plovdiv към Народна библиотека "Иван Вазов" - Пловдив / "Ivan Vazov" National Library/проведе 40 обучителни семинара с робота BeeBop в различни училища, читалища и библиотеки в Рогош, Караджово, Катуница, Чешнегирово, Калековец, Поповица, Карлово, Марково, Първенец, Цалапица, Кадиево, Белащица и Пловдив. В обученията взеха участие близо 800 ученици. Роботът бе посрещнат с огромен възторг и вълнение и показа на любознателните ученици как да направят своите първи стъпки в програмирането по един забавен, интересен и интуитивен начин, разкривайки възможностите за въвеждане на технологичните новости в библиотечна и училищна среда.

          3. МФ „Снежана Янева“: Как Вашата специализация в чужбина допринесе за професионалното Ви развитие и за добрата работа на чуждоезиковия център в който работите?

Михаил Свирачев: Специализацията в чужбина обогати познанията ми за ръководене на центъра, организиране на събития и използването на подходящи ресурси. Имах възможността да се запозная с колеги от различни страни, да обменим опит и добри практики.

          4. МФ „Снежана Янева“: Как ще използвате наградата?

Михаил Свирачев: Ще закупим специализиран софтуеър, който ще улесни заемането на литература от потребителите. Снежана Янева винаги ни насърчаваше да бъдем полезни на хора от всички възрасти и да използваме най-новите постижения на технологиите, за да стигнем до нашите читатели по начин, който е най-удобен и полезен за тях.

          5. МФ „Снежана Янева“: Как в бъдеще ще отбелязвате годишнината от рождението на Снежана Янева?

Михаил Свирачев: Чрез различени инициативи като изложба, честване, лекции, уъркшопи и творчески работилиници, обучителни семинари и др.

Интервю за библиотеката при НЧ "Хр. Ботев -1928" с. Столетово, община Карлово, носител на награда "Снежана Янева"

Интервю за библиотеката при НЧ "Хр. Ботев -1928" с. Столетово, община Карлово, носител на награда "Снежана Янева"

Г-н Mирослав Колев - Председател на Настоятелството и Г-н Любомир Петров - Секретар на НЧ "Хр. Ботев -1928 г "

 1. Моля разкажете как помните Снежана Янева?

М.К.: От края на 2012 г. до края на 2018 г. бях директор на Общинска библиотека „Д-р Иван Богоров “ гр. Карлово. Смея да кажа, че през тези 6 години натрупах солиден опит в библиотечното дело. През този период съм участвал във всички събития и инициативи, организирани от ББИА и Фондация „Глобални библиотеки – България“. Запознанството ми със Снежана Янева стана точно на един от форумите, организиран през годините.
Непринудена , спокойна, усмихната, знаеща и искаща да предаде своя опит на всички – така си спомням Снежана. Гледайки я, човек можеше само да ѝ се възхищава за всичко, което с много усилие и желание е постигнала за библиотеките през годините. Днес си спомням за Снежана с уважение към делото ѝ като дългогодишен председател на ББИА , активен общественик, чиито благородни дела ще се помнят от мнозина, близки и далечни приятели на библиотечното съсловие.

Л.П.: За съжаление не съм имал възможността да се запозная лично със Снежана Янева. От това, което научих, запознавайки се с живота и делото ѝ, в представите ми нейния образ ще буди дълбоко уважение към личността ѝ. Истинско светило в областта на библиотечното дело, съвременен будител, за чийто живот и принос трябва да продължава да се говори.

 1. Как читалището и библиотеката продължават нейното дело?

М.К.: Читалищната библиотека в нашата малка общност ще продължи делото ѝ благодарение на екипа от млади хора и в мое лице като председател на читалището. Увековечихме името ѝ като именувахме детския кът към читалищната библиотека. От март т.г. той официално носи името Детски библиотечен кът „Снежана Янева“. Това своеобразно ново пространство обособихме с много любов през 2019 г. Стремежът и усилията ни за стимулиране на детското четене от най-ранна детска възраст ще продължават да е водещ приоритет в работата ни. Събитията в чест на 70-годишнина от рождението на Снежана ще продължат и занапред.

Л.П.: Неслучайно казах, че за Снежана трябва да продължава да се говори. Ние ще продължаваме да го правим не само през март, когато ще честваме годишнината от рождението ѝ, но и всеки път, когато споменаваме детския кът. Смятам, че именуването му, е подходящ начин да обвържем името ѝ с един от стремежите на Снежана приживе - утвърждаването на библиотеките като иновативни центрове за четене и насърчаване на читателската култура сред децата. Към това ще се стремим и ние в организацията на бъдещи проекти и инициативи.

Столетово 2

Столетово 3

 1. Снежана работеше за това световният библиотечен опит да бъде съчетан с най-добрите български традиции. Какъв нов опит и идеи ви даде специализацията в чужбина и как ги прилагате за развитието на вашата библиотека?

М.К.: По проект „Повишаване обучителния капацитет на мениджъри и служители в общинските библиотеки“, финансиран по програмата „Еразъм +“ и изпълнен от Фондация „Глобални библиотеки-България“, в партньорство с консорциума „Модерни библиотеки“, бях част от пътуване и обучение до Финландия и Испания. След което имах възможност да приложа а иновативни практики за привличане на най-малките читатели в библиотеката (инициативата „Азбучните приключения на играчките“).

Столетово 4

Л.П.: Не съм имал възможност да се включва в подобни специализации, тъй като сравнително от скоро част от читалищното и библиотечно дело в моето родно село.

Мога да допълня г-н Колев като споделя, че предстои да организираме събитие в детския кът на библиотеката по подобие на инициативата „Азбучните приключения на играчките“. То ще се организира края на март и началото на април т.г. във връзка с Международния ден на детската книга – 2 април.

Нашето събитие ще бъде „Приключенията на играчките в библиотеката“ и ще бъде предназначено за деца между 3 и 6 години. Те ще донесат своите играчки в детския кът и ще ги оставят тук за няколко дни. Децата ще бъдат поканени на специално събитие на 1 април, когато ще им разкажем по иновативен метод (интерактивна презентация) за приключенията на играчките в библиотеката. Ще им четем приказки и ще направим прожекция на филм по приказка на Ханс К. Андерсен.

По този начин ще обвържем събитието и с рождението на известния автор на приказки, чието име се свърза с Международния ден на детската книга.

 1. Как ще използвате наградата?

М.К.: Планираме да подобрим материално-техническата база на детския кът и да внесем иновация. Ще закупим няколко нови етажерки за детски книги. Смятаме да закупим и мултимедиен екран със стойка, тъй като в момента нямаме такъв и за тази цел използваме стената. Част от средствата ще вложим и в покупката и инсталирането на мини аудиосистема. Все неща, които мисля, че ще са ни от полза, за да привлечем малки деца в детския библиотечен кът. Освен да четат, тук ще имат възможност и да се забавляват с различни прожекции на филми и други прояви, инициирани от нас.

Л.П.: До това решение стигнахме заедно с колегата библиотекар, планирайки развитието на детския кът. Вярвам, че с тази ключова стъпка ще усъвършенстваме детския кът и ще успеем да го превърнем в място, в което можем да събираме децата в изпълнение на различни бъдещи инициативи.

Столетово 1

 1. Какви планове имате за отбелязване на годишнината от рождението на Снежана Янева занапред?

М.К.: Честването по повод годишнината ще се превърне в традиция занапред. С екипа ще планираме различни дейности, включващи представяне на книги, покана на различни дебютиращи и популярни български автори.

Л.П.: Въпрос на организация и планиране е какво точно ще организираме бъдещите прояви в чест на рождението на Снежана. При всички случаи отбелязването ще е ежегодно, като ще се стремим планираните дейности да са все по-иновативни и интересни за местната общност.

Столетово 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Интервю за библиотеката в община Димитровград, носител на награда "Снежана Янева"

Интервю във връзка с награждаването на библиотека „П. Пенев“ с награда „Снежана Янева“ на Мемориалния фонд на нейно име

Към директора на библиотеката Г-жа Валентина Терзиева

 1. Бихте ли изброили накратко направеното в памет на Снежана Янева от градската библиотека в Димитровград?

Многобройни са инициативите в памет на нашата съгражданка, които Библиотеката направи през последните две години. Това, което ще остане като памет и за поколенията е преименуването на Читалня „Хуманитарни и приложни науки“ на Зала „Снежана Янева“ и засаждането на сребрист бор в двора на библиотеката – нейното любимо дърво, което се превърна в Коледното дърво на библиотеката, с украсяването му всяка година.
По повод на 70-годишнината и, през последната година екипът на Библиотеката припомни на обществеността за нея и делото и чрез редица събития. Сред тях се открояват: неколкократно оформяне на витрини в нейна памет, иницииране на Конкурс за есе и презентация на тема „Моята библиотека на бъдещето“, преглед на 15-годишната история на ежегодната Национална библиотечна седмица, която е инициатива на Снежана. Богатата програма, която бяхме подготвили за реализирането и през 2021 година, посветихме на нея. По повод на събитията за Празника на града, спомена за Снежана Янева беше вплетен в онлайн инициативата ни „Памет за поета“. Всеки, който иска да се запознае по-обстойно с живота и делото и, може лесно да го направи, като последва специално интегрирания линк в меню лентата на сайта на Библиотеката ни.

2. Снежана работеше неуморно световният опит да достигне до всяка библиотека. Какви са реалните измерения на това в библиотека „П. Пенев“?

В национален план, по инициатива на Снежана Янева, у нас бе започнат най-мащабният проект за модернизация на обществените библиотеки - Проект „Глобални библиотеки- България”. Градска библиотека „Пеньо Пенев“ стана част от семейството на „Глобални библиотеки – България“, през 2010 година. Вследствие на това се откри обществен информационен център към нея и безплатен достъп до компютри беше предоставен на всички читатели, от децата до най-възрастните. Въведоха се редица нови услуги чрез използването на информационно-комуникационните технологии – курсове по начална компютърна грамотност, в които бяха обучени стотици наши съграждани; услуги, насочени към безработните лица, търсене на различна специализирана информация; обучения по програмиране за най-малките и много други. Това доведе до повишаване ефективността на работата ни и до повишаване възможността да отговаряме своевременно на разнообразните нужди на нашите потребители.

3. Как след специализация в страни от Европа Вие лично спомагате за прилагане на този опит? Докторската Ви дисертация е посветена на библиотека „П. Пенев“, предавате ли своя опит и знания на други библиотекари и в читалищни библиотеки?

През 2016 – 2017 година имах възможността да участвам в проекта „Повишаване на обучителния капацитет на мениджъри и служители в общинските библиотеки” на Фондация „Глобални библиотеки“ – България, финансиран по Програма „Еразъм +“. Това участие отвори нови хоризонти пред мен, защото имах възможност да се поуча от чуждестранния опит, да генерирам нови идеи и да взаимствам добри практики, които и въведох в нашата библиотека - обособяване на мейкърспейс и тийн-зона, различни игри за насърчаване на четенето за възрастни и деца, жанрово обозначение на книгите, организиране на полезни курсове за нашите потребители и много други.
В резултат на проекта се създадоха добри партньорства, а успехите, които постигнахме с прилагането на световния опит в Библиотеката, доведоха колеги от Румъния, които пожелаха да се обучат и да почерпят идеи от нас.
В последните години неколкократно съм била обучител в семинари, насочени към читалищните библиотекари. Винаги съм готова да помогна на моите колеги със съвет, идеи, насърчение, опит в ежедневните ни усилия за модернизиране на библиотеките - нещо, за което Снежана Янева беше радетел.
Дисертационният труд, който разработвам има за цел да събере на едно място историята, опита и знанието за нашата библиотека и за останалите културни институции в града, затова очаквам да е изключително полезен за всички, интересуващи се от културните процеси в нашия град.

4. Как библиотека „П. Пенев“ ще продължи делото на Снежана Янева?

Безспорен факт е, че Снежана Янева работи за българските библиотеки всеотдайно и напълно безвъзмездно повече от 30 години. Нейният самоотвержен труд и постигнати резултати оставят ярка диря в българската книжовност.
Днес ние прилагаме, в ежедневната си работа, много от основните измерения на нейната мисия, някои от които са вече неразделна част от пряката ни професионална дейност.
Стремежът ни е да продължаваме да предоставяме на нашите потребители навременни и релевантни услуги, атрактивни предложения за самообразоване, възможности за развитие на личността и пълноценно осмисляне на свободното време. Основна цел продължава да бъде модернизацията на библиотеката и достигането на предлаганите от нея възможности до най-широк кръг хора.
Екипът на библиотеката и занапред ще работи достойно и всеотдайно за утвърждаване на професионалния престиж на библиотекаря и цялата гилдия, така както го правеше нашата съгражданка Снежана Янева.

РНБ "П.Р. Славейков" Велико Търново отбелязва удостояването и с награда "Снежана Янева"

РНБ "П.Р. Славейков" Велико Търново отбелязва удостояването и с награда "Снежана Янева"

Регионална библиотека „П. Р. Славейков“ е сред първите, получили награда за принос към съхраняване на паметта и продължаване на делото на Снежана Янева.

Неуморен радетел за просперитета на българските библиотеки, г-жа Янева беше наш приятел, партньор и катализатор за адаптиране и прилагане на най-добрите световни практики в областта на развитието на библиотечното дело и непрекъснато повишаване на качеството и обхвата на услугите, които институцията предлага на своите потребители.
На 8 март 2022 г. колективът на библиотеката отбеляза 70 годишнината от рождението на Снежана Янева с възпоменателно слово и биографичен филм. Споделени спомени, фото и видео материали могат да бъдат разгледани на мемориалния сайт - https://snejana-ianeva.org/bg/

В Търново 2022 награда 2

В Търново 2022 награда

Отзвук за наградените с награда "Снежана Янева"

Отзвук в страната за първите, които получиха наградата за принос към съхраняване на паметта и продължаване на делото на Снежана Янева.

 

Награди в памет на Снежана Янева

Уважаеми колеги, съмишленици, съратници
и приятели на Снежана Янева,
Днес, на 8 март, рождения ден на тази забележителна българка, Мемориалният фонд на нейноиме изказва благодарност на всички, които се включиха в отбелязването на 70 годишнината и. Много библиотеки и библиотекари със събития и дейностиприпомниха приноса на Снежана за модернизацията и демократизацията на българските библиотеки и показаха че са достойни продължители на делото и. Има и такива, които са все още във фазата на добрите идеи и намерения, въпреки че през годините Снежана на дело и навреме им е помагала.Надяваме се и техните планове да бъдат осъществени. Снежана Янева беше човек на делото и Комисията по наградите оценяваше само делата в нейна памет за да определи следните награди:

 1. Награда за регионална библиотека – РНБ „П.Р.Славейков“ Велико Търново
 2. Награда за общинска библиотека – Градска библиотека „П.Пенев“ Димитровград
 3. Награда за читалищна библиотека –библиотеката при НЧ „Христо Ботев“ -1928 г. село Столетово, Община Карлово
 4. Награда за чуждоезиков център – Американският корнер в Пловдивската народна библиотека


С почетни грамоти са отличени:
• Регионалните библиотеки в Хасково, Търговище, Силистра и Добрич
• Градската библиотека в Асеновград
• Американският корнер в Столична библиотека
Мемориалният фонд „Снежана Янева“ продължава да поддържа стипендия за докторантура в УниБит и стипендия за магистратура в Софийски Университет „Св. Климент Охридски“
Благодарим на академичната библиотечна общност за делата в памет на Снежана Янева, като Комисията отличава с
Почетна грамота
Професор дн Таня Тодорова от УниБИТ за ежегодния Академичен час в памет на Снежана Янева и
• Доцент д-р Никола Казански от библиотеката на БАН за публикациите му в памет на Снежана Янева и сценарий за видео филм за нейното дело


Nagrada2022 SnIanevaMF3Nagrada2022 SnIanevaMF1

                                                                                                                

Nagrada2022 SnIanevaMF2

Nagrada2022 SnIanevaMF4

Консултативен съвет „В памет на Снежана Янева“

По случай 70-годишнината от рождението на Снежана Янева, Мемориалният фонд за нея създава Консултативен съвет с учстието на съратници, колеги,  приятели и продължители на делото на Снежана, които помагат, консултират и предават опита си на млади библиотекари. Съветът е с променящ се състав според нуждите на българските библиотеки. В първоначалния състав каним за участие всички библиотечни дейци, които през годините са били на специализации в Европейския съюз, САЩ и други страни по света и са усвоили и приложили световния опит и практики за модернизирането и демократизирането на българските библиотеки, основна кауза в мисията и дейността на Снежана Янева.

Консултативният Съвет „В памет на Снежана Янева“ ще започне работата си със следните основни функции:

 • Членовете му ще се отзовават на молби от български библиотеки и библиотечни дейци, за да консултират и да предават опита си за съчетаване на най-добрите световни практики с българските традиции в работата на библиотеките.
 • Членовете му могат да бъдат канени и като лектори, за да предават опита си на по-младите колеги, чиито знания и талант ще определят бъдещето на библиотечното дело в България.
 • Мемориален фонд „Снежана Янева“ ще създаде възможности всеки член на съвета да сподели в Мемориалния сайт как специализацията му в чужбина е помогнала в личната му кариера и/или за развитието на библиотеката, в която е работил.
 • С благодарност ще приемем членовете му да консултират и да съдействат на Мемориален фонд „Снежана Янева“ в неговата дейност.
 • Предлагаме консултациите да бъдат безплатни, така както Снежана Янева работи за българските библиотеки на обществени начала повече от 30 години, а се бореше за заплащането и престижа на библиотекарите, отличаването им с награди и представянето им в международни организации.

Преседател: Особена признателност дължим на доц. д-р Калина Иванова,

                      Директор на РНБ „П.Р.Славейков“ във Велико Търново, член на

                      Управителния Съвет на ББИА, която прие да ръководи съвета и

                      според нуждите ще подбере свой екип от доброволни сътрудници

            

В раздела „Дела на почит“ е публикуван списъка на около 60 души, които са придобили световен опит по библиотечно дело. Ако сме ви пропуснали в списъка молим пишете ни, за да поравим грешката. Ако не искате да консултирате библиотеките и младите библиотекари също ни пишете. Но разговорите които успяхме да проведем ни убедиха, че дори да сте използвали специализацията си за кариерно развитие в друга област, Вашият опит пак би бил полезен и търсен. Такива хора обаче са единици. Болшинството продължават да упражняват библиотечната професия или вече са пенсионери с богат опит, който не бива да губим. Ако не сте в състояние да консултирате, молим поне да споделите писмено или във видео опита си на Мемориалния сайт на Снежана Янева.